คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 ในระบบ TCAS67 รอบโควตา (Quota) แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
▶️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. ถึง 1 เม.ย. 2567 ผ่านระบบออนไลน์
▶️ สัมภาษณ์และยื่นแฟ้มผลงานวันที่ 20 เม.ย. 2567 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก
▶️ ประกาศผลวันที่ 2 พ.ค. 2567 ผ่านทาง Mytcas.com และ www.fa.ru.ac.th
▶️ ยืนยันสิทธิ์วันที่ 2-3 พ.ค. 2567 ผ่านทาง Mytcas.com
▶️ สละสิทธิ์ 4 พ.ค. 2567 ผ่านทาง Mytcas.com

รายละเอียดหลักสูตร
▶️สาขาวิชาดนตรีสากล
▶️สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกดนตรีไทย
▶️สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกนาฏกรรมไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
▶️ แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Scroll to Top